Bình luận (4)
binh-luan

Bách Khoa Trả lời

Có kết quả quý 1 chưa bạn. Đã chốt ngày ĐhCĐ chưa?

binh-luan

chu thi anh Trả lời

vì sở quy định phải đăng lên trang của HNX ít nhất 20 ngày nên mới phải đổi bạn ạ

binh-luan

Hieu Nguyen Trả lời

Chẳng biết Công ty làm ăn thế nào mà Cổ Đông lớn lại bất đổng quan điểm làm việc thế thì khó phát triển bền vững!Mong rằng ĐHCĐ lần này mọi việc sẽ được thống nhất và thành công tốt đẹp...

binh-luan

Nguyễn Ngọc Huân Trả lời

đổi ngày ĐKCC, hèn chi giá cp giảm rồi toi em rồi

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: