Dự án số 5-Lạc Long Quân-Hà Nội

Dự án số 5-Lạc Long Quân-Hà Nội

Vũ Văn Bẩy
13, Tháng Mười, 2016

                                                                         THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

  • Chủ đầu tư:

                           Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà và Công ty TNHH nhà nước một thành viên khảo sát & xây dựng USCO

  • Địa điểm: số 5 Lạc Long Quân-Cầu Giấy-Hà Nội
  • Một số thông tin chính:

     1-Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu: 3148,5m2 ,trong đó:

     -Diện tích đất xây dựng công trình:                      2847m2

     -Diện tích ngoài chỉ giới xây dựng:                       301,5m2

     2-Tổng diện tích xây dựng, trong đó:

     -Diện tích xây dựng công trình hiện có giữ lại:     753m2

     -Diện tích xây dựng công trình mới:                     2094m2

     3-Mật độ xây dựng:59,5%

                      (39,6% tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu)      

     4-Hệ số sử dụng đất:6 lần

     5-Tầng cao công trình: 10 tầng        

     -Diện tích căn hộ liền kề: 7560m2 (7 tầng)

     -Trong đó:

              +01 căn hộ loại A: Diện tích = 82,5m2      

              +01 căn hộ loại B: Diện tích = 96m2

              +01 căn hộ loại C: Diện tích = 93m2

              +01 căn hộ loại D: Diện tích = 100m2       

     -Diện tích văn phòng cho thuê: 4002 m2 (3 tầng)

     -Trong đó:

              +03 Văn phòng loại V1: Diện tích = 250m2        

              +06 Văn phòng loại V2: Diện tích = 277m2        

              +03 Văn phòng loại V3: Diện tích = 277m2        

     -Diện tích giao thông, kỹ thuật phụ trợ công trình 1138,5 m2

     -Diện tích đỗ xe ngoài trời, cây xanh, hạ tầng giao thông: 877m2

 

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: