Các công trình thi công khoan nhồi đang thực hiện

Các công trình thi công khoan nhồi đang thực hiện

Admin
13, Tháng Mười, 2016

Các công trình Công ty đang triển khai thi công

1.Công trình thi công tổ hợp SEVT (Nhà máy SAMSUNG, Thái Nguyên):

          -Chủ đầu tư: Công ty Samsung SEVT

          -Nhà thầu chính: Công ty Samsung C&T

          -Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên

          -Giá trị hợp đồng: 2.606.000 USD

          -Số lượng cọc: 335 cọc, trong đó:

                   +Cọc D1500 mm: 78 cọc chiều sâu trung bình 25 m

                   +Cọc D1000 mm: 257 cọc chiều sâu trung bình 25 m

2.Công trình nhà máy gang thép Formusa-Hà Tĩnh:

 

 

          -Chủ đầu tư: Công ty Hưng Nghiệp Formusa-Hà Tĩnh

          -Nhà thầu chính: Công ty HH tập đoàn luyện kim Bao Cương, Thượng Hải      

          -Địa điểm: Khu công nghiệp Formusa-Hà Tĩnh

          -Số lượng cọc (Giai đoạn 1): 300 cọc D1000 mm chiều sâu trung bình 25 m

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: