BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÔNG NHÂN

( Tính đến ngày 31/12/2012 )

 

 

TT

 

Nghề nghiệp

 

Tổng số

 

Riêng nữ

 

Chia ra các bậc

 

 

 

 

1+2

3

4

5

6

7

 

Tổng số

1.055

144

 

 

 

 

 

 

A

Công nhân kỹ thuật

925

 

 

 

 

 

 

 

I

Công nhân xây dựng

378

 

 

 

 

 

 

 

1

Thợ nề

187

41

77

52

32

26

 

 

2

Thî mộc

45

 

 

29

11

5

 

 

3

Thợ bê tông cốt thép

146

32

54

43

32

11

6

 

II

Công nhân cơ giới

300

 

 

 

 

 

 

 

1

Lái ủi, san, cạp, đầm

52

 

 

 

25

23

4

 

2

Lái đào, xúc, lu

50

 

 

 

30

15

5

 

3

Lái cần trục

10

 

 

 

4

6

 

 

4

Lái ô tổ tải ben, tải

140

 

65

75

 

 

 

 

5

Lái ô tô phục vụ

20

 

5

15

 

 

 

 

6

Lái máy khoan nhồi

28

 

 

 

10

18

 

 

III

Công nhân cơ khí

212

 

 

 

 

 

 

 

1

Thợ hàn

86

4

18

25

27

13

3

 

2

Thợ rèn

11

 

 

4

7

 

 

 

3

Thợ tiện

16

9

 

6

5

5

 

 

4

Thợ nguội

15

 

 

8

5

2

 

 

5

Thợ mài

11

2

 

2

8

1

 

 

6

Thợ phay

7

 

 

 

4

3

 

 

7

Thợ điện

45

4

23

9

9

4

 

 

8

Thợ sửa chữa cơ khí

21

 

 

9

7

4

1

 

IV

Công nhân SX vật liệu

28

 

 

 

 

 

 

 

1

Thợ khoan đá

18

 

 

 

 

 

 

 

2

Thợ mìn

10

 

 

 

 

 

 

 

V

Công nhân khảo sát

7

 

 

 

 

 

 

 

1

Thợ trắc đạc

7

 

 

 

 

 

 

 

B

Công nhân thời vụ

90

27

 

 

 

 

 

 

C

Lao động phổ thông

40

25