BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

LÃNH ĐẠO, KHOA HỌC KỸ THUẬT, NGHIỆP VỤ

( Tính đến ngày 31/12/2012 )

 

 

TT

 

Nghề nghiệp

 

Tổng số

 

Riêng

nữ

Trong đó

 

Ghi chú

Lãnh đạo

Nhân viên

Tổng số

Riêng nữ

Tổng số

Riêng nữ

 

Tổng cộng

150

54

29

2

121

52

 

I

Trên đại học

 

 

 

 

 

 

 

II

Trình độ đại học

100

31

26

2

74

29

 

1

Kỹ sư xây dựng

25

5

10

 

15

5

 

2

Kỹ sư thủy lợi

4

 

1

 

3

 

 

3

Kỹ sư kinh tế

2

1

1

 

1

1

 

4

Kiến trúc sư

6

 

1

 

5

 

 

5

Kỹ sư giao thông

3

 

 

 

3

 

 

6

Kỹ sư kinh tế giao thông

2

1

1

 

1

1

 

7

Kỹ sư máy mỏ, máy xây dựng

2

 

2

 

 

 

 

8

Kỹ sư cơ khí

4

 

2

 

2

 

 

9

Kỹ sư luyện kim

1

 

1

 

 

 

 

10

Kỹ sư điện

2

 

 

 

2

 

 

11

Kỹ sư kinh tế nông nghiệp

1

 

 

 

1

 

 

12

Kỹ sư công nghệ môi trường

1

 

 

 

1

 

 

13

Kỹ sư công nghệ thông tin

1

 

 

 

1

 

 

14

Kỹ sư kinh tế vận tải đường sông

1

 

 

 

1

 

 

15

Kỹ sư vật lý kỹ thuật

1

 

 

 

1

 

 

16

Cử nhân luật

1

 

1

 

 

 

 

17

Cử nhân kinh tế, quản trị kinh doanh

13

6

3

 

10

6

 

18

Cử nhân tài chính

25

15

2

 

23

15

 

19

Cử nhân tài chính ngân hàng

3

2

1

 

2

 

 

20

Cử nhân kinh tế nông nghiệp

1

 

 

 

1

 

 

21

Cử nhân quản trị du lịch

1

1

 

 

1

1

 

III

Cao đẳng các loại

30

8

3

 

27

8

 

IV

Trung cấp các loại

20

15

 

 

20

15